0artikel(en)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Please select your country

Product is met succes aan uw winkelwagentje toegevoegd.

Privacyverklaring

De online merchandising van Honda Access Europe NV (met maatschappelijke zetel te Aalst en met ondernemingsnummer 0454.807.165) (hierna: “Honda”) wordt gedistribueerd door Supremia NV (met maatschappelijke zetel te Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen, België en met ondernemingsnummer 0472.935.178) (hierna: “Supremia”) en kan besteld worden via de webshop Honda Merchandise Webshop (hierna: de "Webshop"). .

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Honda is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens op de Webshop. Supremia verwerkt deze persoonsgegevens op de Webshop ten behoeve van Honda. Voor vragen omtrent uw privacy op de Webshop kan u in eerste instantie terecht bij de dienst na verkoop van Supremia, die te bereiken is op: honda-support@gemaco-group.zendesk.com.

Supremia leeft alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot privacy en gegevensbescherming strikt na, met name de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR").

 

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

De gegevens die u ons zelf meedeelt

Dit gebeurt wanneer u een account aanmaakt op de Webshop en omvat bijvoorbeeld uw identificatiegegevens (naam en voornaam, adres, geboortedatum, IP-adres) en uw contactgegevens (e-mail adres of telefoonnummer).

De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie-verklaring.

 

3. Rechtmatigheid en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Algemene doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor rechtmatige doeleinden. Met name verzamelen wij uw persoonsgegevens om:

  • de producten of diensten aangeboden op de Webshop te kunnen leveren en de technische administratie van de Webshop te beheren;
  • uw bestelgeschiedenis bij te houden, tendeinde uw ervaring als gebruiker van de Webshop aangenamer te maken;
  • u toe te laten uw eventuele rechten onder consumentenbeschermingsregels uit te oefenen; en
  • u e-mails te verzenden met aanbiedingen op de Webshop die u zouden kunnen interesseren.
  • in de eerste twee gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als gebruiker van de Webshop partij bent, zoals voorzien in artikel 6.1(b) GDPR. In het derde geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voorzien in artikel 6.1(c) GDPR. In het vierde geval kadert de verwerking van uw persoonsgegevens in een gerechtvaardigd belang, zoals voorzien in artikel 6.1(f) GDPR en artikel 13.2 van de Europese Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie.
Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing (afgezien van de direct marketing van de producten van de Webshop zelf, zoals vermeld onder punt 3.1.3)[, tenzij Supremia hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming zou hebben verkregen (“opt-in”) bij uw aanmelding. Indien u een dergelijke toestemming heeft gegeven, kan u deze deze toestemming op elk moment intrekken.]
Supremia kan gegevens delen met bepaalde vertrouwde partners waarvan de bijdrage noodzakelijk is om de goederen of diensten af te leveren die op de Webshop zijn gekocht. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld in de context van de betalingsverwerking. Deze derden mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van deze diensten aan Supremia en zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden.

 

4. Duur van het bijhouden van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de hier boven vermelde doeleinden.

 

5. Uw rechten als als gebruiker van de Webshop

Als gebruiker van de Webshop heeft u de volgende rechten:

  • het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te doen rechtzetten of wissen;
  • het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
  • het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Supremia heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Webshop te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Supremia wijst er op dat de Webshop links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites, die Supremia niet controleert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Deze sites worden immers niet beheerd door Supremia. Supremia is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke sites. Supremia raadt u dus aan om aandachtig de privacyverklaring van elke externe site die u bezoekt, grondig na te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacyverklaring.

 

7. Algemene Voorwaarden

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan, en maakt deel uit van, de Algemene Voorwaarden van de Webshop. U vindt deze Algemene Voorwaarden hier.